Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Các nguyên tắc bảo mật

Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng, Vaytien-online.com thực hiện các nguyên tắc sau:

  • Chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin mà chúng tôi có liên quan đến các nhu cầu tài chính và giao dịch giữa khách hàng và đơn vị cho vay.
  • Chỉ sử dựng thông tin cá nhân của khách hàng để hỗ trợ gói vay phù hợp.
  • Không tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức bên ngoài khi chưa có sự đồng ý của khách hàng đồng ý hoặc luật pháp yêu cầu.
  • Thông tin của khách hàng được lưu giữ một cách chính xác và cập nhật.
  • Bảo mật thông tin chặt chẽ để phòng tránh việc người không có thẩm quyền tiếp cận thông tin của khách hàng, kể cả nhân viên của công ty.

Bảo mật dữ liệu

Mọi thông tin của khách hàng khi đăng ký tại Vaytien-online.com được bảo mật tuyệt đối:

  • Về phần cứng: Thường xuyên nâng cấp phần cứng, bao gồm các hệ thống máy chuyên dụng, hệ thống máy tính hay những mô hình mạng riêng biệt.
  • Về phần mềm: Có những giải pháp để bảo mật cho các phần mềm của công ty như: quản lý người dùng, xác thực hai yếu tố, kiểm soát thiết bị đầu vào đầu ra, cập nhật bản vá lỗi phần mềm…
  • Về con người: Doanh nghiệp nên thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo kiến thức và kỹ năng an ninh mạng cho nhân viên. Nội dung đào tạo nên được thiết kế phù hợp với vai trò của nhân viên, dễ thực hành và áp dụng hàng ngày.

Bảo mật thông tin khách hàng

Khi khách hàng đăng ký khoản vay cá nhân tại Vaytien-online.com chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ những người đồng ý cung cấp thông tin của mình. Chúng tôi có thể dùng thông tin này để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu marketing có liên quan và có quyền dừng việc nhận những tài liệu này khi yêu cầu.

Điều khoản khác

Chúng tôi có quyền sửa đổi và cập nhật các vấn đề được liệt kê ở trên trong chính sách bảo mật này tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Chính sách bảo mật cập nhật nhất sẽ được lưu trữ/hiển thị trên website của Vaytien-online.com.